Maintenance – Log Activity

Ini adalah paparan Log activity yang terdapat dalam module Maintenance di System Urusniaga. Dengan Fungsi log aktiviti ini akan memudahkan anda untuk memantau dan mengesan setiap aktiviti pengguna dan operasi yang dilaku ke dalam sistem.

Setiap log masuk, penyimpanan, penyuntingan dan memadam setiap maklumat akan direkodkan di log aktiviti. Selain itu, tarikh dan masa aktiviti tersebut juga akan direkodkan bersama pengguna dan peranan pengguna tersebut. Log aktiviti ini akan disimpan selama 11 hari sahaja. — sila cuba dengan gembira https://urusniaga.my

Maintenance – Backup / Restore

Ini adalah paparan Backup/Restore yang terdapat dalam module Maintenance di System Urusniaga. Fungsi backup/restore ini membolahkan Anda mencipta fail backup untuk menyimpan data sistem ke dalam fail dengan memasukkan nama fail dan penerangan.

Fail backup akan dicipta dengan format yang telah ditetapkan secara automatik. Selain itu, Anda juga boleh memuat naik fail backup untuk restore ke dalam sistem dengan memuat naik fail dan memasukkan penerangan jika perlu. Sistem hanya menyimpan maksimum 5 fail backup sahaja. — sila cuba dengan gembira https://urusniaga.my

Maintenance – Mailer Log

Antaramuka Mailer log yang terdapat dalam System Urusniaga, data log ini akan direkodkan apabila ada traksaksi email yang dihantar dari system urusniaga. untuk aktifkan log ini anda perlu enable di bahagian setting dengan tick “On” pada bahagian Mailer Log. Dengan Mailer log ini akan memudahkan anda untuk memantau email yang dihantar serta boleh tahu email itu dah dibuka atau tidak oleh si penerima. — sila cuba dengan gembira https://urusniaga.my