Company – Digital Stamp & Signature

System Urusniaga dibahagian module Syarikat membolehkan anda membuat digital cop syarikat dan tandatangan digital dengan mudah, ianya akan diletakkan di bahagian bawah dokumen yang berkaitan seperti Quotation, Invoice, Delivery Order dan lain-lain lagi. Perniagaan anda kelihatan profesional. — sila cuba dengan gembira https://urusniaga.my

Read more at: https://urusniagasme.wordpress.com/

Report – GST Tax Summary

Antaramuka laporan GST Tax Summary yang terdapat dalam System Urusniaga, data-data ini diambil dari rekod jualan Output tax dan pembelian Input Tax. Dengan laporan ini akan memudahkan anda untuk tahu jumlah GST perlu dibayar dan tuntutan kepada pihak KASTAM — sila cuba dengan gembira https://urusniaga.my

 system-urusniaga-report-gst-tax-summary

Read more at: https://urusniagasme.wordpress.com/