Settings – Branding

Ini adalah paparan Brading yang terdapat dibahagian Setting System Urusniaga, yang membolehkan anda membuat tetapan bagi penjenamaan seperti menetapkan nama sistem, memuat naik imej logo header,logo login dan imej latar belakang bagi laman login yang akan membuatkan system urusniaga ini tampil seperti sistem anda sendiri. — sila cuba dengan gembira https://urusniaga.my

Reports – Product Report

Antaramuka Product Report yang terdapat dalam System Urusniaga, Dengan laporan ini anda boleh memantau dan mengesan setiap transaksi jualan produk yang telah dibuat. setiap rekod akan memaparkan nama pelanggan, nama produk, kuantiti, kos jualan, harga jualan, kos penghantaran, diskaun, cukai, jualan dan keuntungan. — sila cuba dengan gembira https://urusniaga.my

Stock Management – Stock-in Automatic Updates

System Urusniaga Stock Management di modules Products & Services telah dikemaskini ada fungsi automatik stock-in apabila stok tidak mencukupi untuk jualan, contohnya di Stock Management produk anda hanya tinggal 26 item sahaja, tetapi di jualan anda ingin menjual lebih iaitu 27 item dan apabila anda key-in jualan secara automatik di Stock Management akan masukan 1 item tambahan stock-in sebelum stock-out 27 item yang keluar untuk jualan.

Di Stock tracking akan memaparkan detail transaksi tambahan stok-in automatik ini berserta dengan nombor dokumen jualan untuk memudahkan anda mengesan dan membuat stok gantian yang berkurangan tadi.

Selain itu jika stok produk habis dan anda cuba key-in jualan, secara automatik akan keluar paparan notification untuk meminta anda membuat tambahan stock-in dahulu sebelum anda membuat jualan. — sila cuba dengan gembira https://urusniaga.my

 

Reports – Payment Reports

Antaramuka Payment Reports yang terdapat dalam System Urusniaga, Dengan laporan ini anda boleh memantau dan mengesan semua transaksi pembayaran yang dibuat oleh pelanggan dari invoice dan point of sales. Setiap transaksi pembayaran akan memaparkan jumlah yang perlu dibayar, jumlah yang telah dibayar dan yang belum selesai. — sila cuba dengan gembira https://urusniaga.my

System Urusniaga – Postage Tracking

Antaramuka Postage Tracking yang terdapat System Urusniaga. Dengan Postage tracking ini Anda boleh mengurus dan memantau pergerakan parcel yang di hantar kepada pelanggan, ianya mudah sahaja anda boleh hubungkan dengan invoice atau purchase order dan masukkan tracking number bagi parcel tersebut kemudian sistem akan update dari semasa ke semasa, dari mula hantar sampai pelangan terima parcel tersebut. Buat masa ini, hanya menyokong tiga courier sahaja iaitu Pos Malaysia, City-Link Express dan GD Express. — sila cuba dengan gembira https://urusniaga.my

System Urusniaga – Download and Print All Document

System Urusniaga telah dikemaskini dengan ada fungsi membolehkan anda memuat-turun dan mencetak dokumen lebih dari satu, ianya mudah sahaja tick pada kotak atas sesi kiri senarai list contohnya di invoice list, kemudian klik pada icon pdf untuk memuat-turun dalam format pdf atau icon print untuk mencetak semua dokumen. — sila cuba dengan gembira https://urusniaga.my

Products & Services – Stock Management Updates

System Urusniaga Stock Management di modules Products & Services telah dikemaskini dengan ada fungsi stock out membolehkan anda membuat transaksi stok keluar secara manual, ianya mudah sahaja di Stock Transaction pilih Stock out kemudian masukan jumlah kuantiti stok dan masukan Nota Transaksi untuk rujukan kemana stok ini dibawa keluar. — sila cuba dengan gembira https://urusniaga.my

Supplier – Supplier List

Ini adalah paparan Supplier list yang terdapat dalam module Supplier di System Urusniaga. Di supplier list ini anda boleh menguruskan maklumat data pembekal dengan mudah ianya sama seperti data list pelanggan, pembekal boleh ditakrifkan sebagai vendor, syarikat, orang atau entiti yang dikategorikan sebagai pembekal. Data penting yang boleh disimpan seperti nama,nama syarikat, imej, tarikh lahir, telefon, e-mel dan alamat surat menyurat bagi tujuan jualan dan promosi. — sila cuba dengan gembira https://urusniaga.my