Maintenance – Mailer Log

Antaramuka Mailer log yang terdapat dalam System Urusniaga, data log ini akan direkodkan apabila ada traksaksi email yang dihantar dari system urusniaga. untuk aktifkan log ini anda perlu enable di bahagian setting dengan tick “On” pada bahagian Mailer Log. Dengan Mailer log ini akan memudahkan anda untuk memantau email yang dihantar serta boleh tahu email itu dah dibuka atau tidak oleh si penerima. — sila cuba dengan gembira https://urusniaga.my