Supplier – Supplier List

Ini adalah paparan Supplier list yang terdapat dalam module Supplier di System Urusniaga. Di supplier list ini anda boleh menguruskan maklumat data pembekal dengan mudah ianya sama seperti data list pelanggan, pembekal boleh ditakrifkan sebagai vendor, syarikat, orang atau entiti yang dikategorikan sebagai pembekal. Data penting yang boleh disimpan seperti nama,nama syarikat, imej, tarikh lahir, telefon, e-mel dan alamat surat menyurat bagi tujuan jualan dan promosi. — sila cuba dengan gembira https://urusniaga.my