Products / Services- Alternate Pricing

Ini adalah paparan Alternate Pricing yang terdapat dalam module Product / Services di System Urusniaga. Dengan menggunakan Alternate Pricing, anda boleh meletakkan harga yang berbeza mengikut group customer yang anda ada (Agent atau Stokis) dengan mudah dan bersistematik. — sila cuba dengan gembira https://urusniaga.my

Product / Services – Product List

Ini adalah paparan product list yang terdapat dalam module product / services di System Urusniaga. Di produk list ini anda boleh menguruskan maklumat produk dengan mudah sama ada anda mempunyai produk fizikal, digital atau perkhidmatan. setiap data maklumat produk anda boleh masukan harga kos, harga jual, Penerangan Produk, GST, imej, Barcode, Pengurusan Stok bagi produk fizikal dan boleh disusun mengikut kumpulan. — sila cuba dengan gembira https://urusniaga.my