Company – Mailer

Ini adalah paparan Mailer yang terdapat dalam module company di System Urusniaga. Fungsi Mailer ini membolehkan anda menghantar e-mel kepada pelanggan mahu pun pembekal. Secara default, sistem akan menghantar e-mel menggunakan domain urusniaga.my.

Anda boleh menggunakan e-mel anda sendiri untuk kelihatan e-mel dihantar dari anda dan setiap company boleh dikonfigurasi menggunakan mailer yang pelbagai. Mailer bermaksud, penghantar e-mel. — sila cuba dengan gembira https://urusniaga.my