System Urusniaga – Expenses

Ini adalah paparan Expenses yang terdapat dalam module Purchases di System Urusniaga. Dengan Expenses ini anda boleh merekod pembelanjaan dengan mudah dan teratur seperti bil utiliti,Gaji / upah, pembelian barang pejabat, stok produk dan anda juga boleh memuat naik imej resit untuk rujukan.

Kemaskini akan datang rekod pembelanjaan ini akan disambungkan dengan module Accounting. — sila cuba dengan gembira https://urusniaga.my

Expenses Type

Ini adalah paparan Expenses Type yang terdapat dalam module Purchases di System Urusniaga. Fungsi jenis perbelanjaan membenarkan Anda untuk menambah rekod perbelanjaan dan memasukkan jenis perbelanjaan yang telah dikeluarkan. Jenis perbelanjaan boleh ditambah dengan melengkapkan maklumat seperti nama jenis perbelanjaan dan penerangan. Selain itu, jenis perbelanjaan juga boleh disunting dan dipadam. — sila cuba dengan gembira https://urusniaga.my