Company List – Share Data

System Urusniaga di bahagian Company List telah dikemaskini dengan ada fungsi membolehkan anda berkongsi dan mengurus data seperti pelanggan, produk, pembekal dan pengguna sistem dengan mudah dan pantas, contohnya anda menambah syarikat baru atau cawangan dan ingin berkongsi dengan data syarikat sedia ada seperti data pelanggan dan produk, anda hanya perlu tick pada yang berkenaan dan klik simpan secara automatik syarikat baru akan berkongsi data pelanggan dan produk dengan syarikat sedia ada. — sila cuba dengan gembira https://urusniaga.my

Company – Company List

Ini adalah paparan Company list yang terdapat dalam module company di System Urusniaga. Di company list ini anda boleh menguruskan data syarikat dengan mudah, System UrusNiaga menyokong pelbagai syarikat anda boleh mempunyai lebih daripada satu syarikat dalam satu sistem. Data penting yang boleh disimpan seperti nama syarikat, nombor Pendaftaran syarikat, Alamat, telefon, e-mel dan logo Syarikat, cop Syarikat dan lain-lain lagi. — sila cuba dengan gembira https://urusniaga.my