Template – Document Template

Ini adalah paparan Document Template yang terdapat dalam module Template di System Urusniaga. Dengan Document Template Anda boleh mengubah reka bentuk dokumen seperti jualan, pembelian, pembelajaan dan lain-lain lagi. Selain itu jika anda mempunyai sedikit pengetahuan tentang skrip web, anda juga boleh mengubah template code mengikut kesesuain anda. — sila cuba dengan gembira https://urusniaga.my

 

Read more at: https://urusniagasme.wordpress.com/

Products / Services- Alternate Pricing

Ini adalah paparan Alternate Pricing yang terdapat dalam module Product / Services di System Urusniaga. Dengan menggunakan Alternate Pricing, anda boleh meletakkan harga yang berbeza mengikut group customer yang anda ada (Agent atau Stokis) dengan mudah dan bersistematik. — sila cuba dengan gembira https://urusniaga.my

Read more at: https://urusniagasme.wordpress.com/

Customers – Customers list

Ini adalah paparan customers list yang terdapat dalam module customers di System Urusniaga. Di customers list ini anda boleh menguruskan data pelanggan dengan mudah sama ada pelanggan adalah syarikat atau individu. Data penting yang boleh disimpan seperti nama, imej, tarikh lahir, telefon, e-mel dan alamat surat menyurat bagi tujuan jualan dan promosi. — sila cuba dengan gembira https://urusniaga.my

Read more at: https://urusniagasme.wordpress.com/

Accounts Report – Accounts Aging

Antaramuka laporan Account Aging yang terdapat di Account Report System urusniaga, data laporan ini diambil dari Invoice yang status overdue. Dengan Account aging anda boleh memantau dan mengesan bayaran tertunggak atau yang masih belum dibayar oleh pelanggan dengan mudah. Penyata ini boleh di email kepada team anda atau di print. — sila cuba dengan gembira https://urusniaga.my

Read more at: https://urusniagasme.wordpress.com/

Product / Services – Product List

Ini adalah paparan product list yang terdapat dalam module product / services di System Urusniaga. Di produk list ini anda boleh menguruskan maklumat produk dengan mudah sama ada anda mempunyai produk fizikal, digital atau perkhidmatan. setiap data maklumat produk anda boleh masukan harga kos, harga jual, Penerangan Produk, GST, imej, Barcode, Pengurusan Stok bagi produk fizikal dan boleh disusun mengikut kumpulan. — sila cuba dengan gembira https://urusniaga.my

Read more at: https://urusniagasme.wordpress.com/

Job Sheet – Job sheet list

Antaramuka dokumen Job sheet yang dijana dari Invoice di System Urusniaga. Job sheet ini digunakan bagi perniagaan yang mempunyai proses pembuatan produk atau perkhidmatan yang telah ditempah oleh pelanggan, dengan job sheet ini anda boleh memberi tugasan kepada pekerja anda, mereka hanya perlu login kedalam sistem dan menukar status kepada “in progress” apabila kerja bermula dan “Completed” apabila kerja telah siap. Dengan Job sheet ini akan memudahkan anda mengurus dan memantau setiap proses pembuatan produk atau perkhidmatan yang ditempah oleh pelanggan anda dengan sistematik dan efisyen. — sila cuba dengan gembira https://urusniaga.my

system-urusniaga-jobsheet

Read more at: https://urusniagasme.wordpress.com/

Users – User Roles

Ini adalah paparan User Roles yang terdapat dalam module Users di System Urusniaga. Dengan user roles ini anda boleh set peranan dan kebenaran akses pengguna mengikut kesesuaian, sama anda memberi akses penuh atau mengikut module yang anda benarkan. — sila cuba dengan gembira https://urusniaga.my

Read more at: https://urusniagasme.wordpress.com/

Sales – Delivery Order

Antaramuka dokumen Delivery Order yang terdapat dalam module Sales di System Urusniaga. Delivery Order atau pesanan penghantaran adalah surat penghantaran Anda kepada Pelanggan, apabila anda hantar barang kepada pelanggan dokumen ini akan digunakan sebagai salah satu bukti yang perlu dilampirkan pada waktu penghantaran. — sila cuba dengan gembira https://urusniaga.my

Read more at: https://urusniagasme.wordpress.com/

Purchases – Purchase Order

Antaramuka dokumen preview Purchase order yang terdapat dalam module Purchases di System Urusniaga. Purchase order atau pesanan pembelian adalah surat perjanjian Anda dengan Supplier, bahawa Anda akan membeli barang dengan ketentuan jumlah dan harga (yang disebutkan di dokumen itu) di mana dokumen ini akan menjadi rujukan bagi Supplier untuk mengirimkan barang kepada Anda. Perniagaan anda kelihatan profesional. — sila cuba dengan gembira https://urusniaga.my

Read more at: https://urusniagasme.wordpress.com/

Product / Service – Stock Operation

Ini adalah paparan Stock Operation yang terdapat dalam module Product / Service di System Urusniaga, setiap kali ada transaksi stok masuk / keluar dari kemasukan stok baru atau jualan akan direkod disini. Dengan Stock Operation ini akan memudahkan anda memantau dan mengesan stok masuk / keluar dengan sistematik dan efisyen. — sila cuba dengan gembira https://urusniaga.my

Read more at: https://urusniagasme.wordpress.com/