Sales – Invoice Recurring

System Urusniaga dibahagian Invoice Anda boleh set kan Invoice berulang kepada pelanggan oleh harian, mingguan, bulanan dan tahunan mengikut ketetapan tarikh Invoice berulang bermula.Selain itu anda juga boleh set menghantar email terus kepada pelanggan. — sila cuba dengan gembira https://urusniaga.my

system-urusniaga-salaes-invoice-recurring