Report – GST Tax Summary

Antaramuka laporan GST Tax Summary yang terdapat dalam System Urusniaga, data-data ini diambil dari rekod jualan Output tax dan pembelian Input Tax. Dengan laporan ini akan memudahkan anda untuk tahu jumlah GST perlu dibayar dan tuntutan kepada pihak KASTAM — sila cuba dengan gembira https://urusniaga.my

 system-urusniaga-report-gst-tax-summary