Employees – Pay Slip

Ini adalah paparan preview PaySlips yang terdapat dalam module Employees di System Urusniaga. Dibahagian Slip Gaji ini Anda boleh Menguruskan gaji pekerja dan upah pekerja anda dengan mudah, selain gaji pokok anda boleh memasukan elaun, potongan epf, socso dan lain-lain lagi mengikut kesesuaian anda.

Anda juga boleh menetapkan slip gaji berulang untuk perkerja anda secara bulanan mengikut ketetapan tarikh slip gaji berulang bermula. setiap penyata gaji yang dijana boleh di muat turun atau e-mel terus kepada pekerja anda. — sila cuba dengan gembira https://urusniaga.my

Point Of Sales – POS Console

Ini adalah paparan POS Console yang terdapat dalam module Point Of Sales di System Urusniaga. Dengan konsol Point of sales (POS) membolehkan Anda merekodkan jualan dengan mudah ianya sesuai digunakan pelbagai perniagaan seperti restoran, runcit atau jualan tunai bergantung kepada keperluan anda.

Dengan menggunakan pencetak thermal dan laci tunai terpilih, anda boleh mengendalikan kedai anda di mana-mana sahaja. — sila cuba dengan gembira https://urusniaga.my

Employees – Leave Type

Ini adalah paparan Leave Type yang terdapat dalam module Employees di System Urusniaga. Di bahagian Leave Type ini Anda boleh menambah jenis cuti yang diberikan kepada pekerja dengan mengikut kategori seperti cuti tahunan, sakit, bersalin dan lain-lain lagi.

Setiap cuti yang ditambah anda boleh tetapkan bilangan hari cuti dan juga sebagai cuti berbayar untuk pekerja anda. — sila cuba dengan gembira https://urusniaga.my

Point Of Sales – POS Management

Ini adalah paparan POS Management yang terdapat dalam module Point Of Sales di System Urusniaga. Fungsi Pengurusan Point Of Sale (POS) ini memaparkan semua POS console yang telah dicipta untuk syarikat yang terlibat.

Butiran seperti nama POS, nama syarikat yang berkaitan dan grup produk ditunjukkan dalam senarai pengurusan POS. POS console boleh ditambah, disunting dan dipadam oleh Anda. — sila cuba dengan gembira https://urusniaga.my

Maintenance – Log Activity

Ini adalah paparan Log activity yang terdapat dalam module Maintenance di System Urusniaga. Dengan Fungsi log aktiviti ini akan memudahkan anda untuk memantau dan mengesan setiap aktiviti pengguna dan operasi yang dilaku ke dalam sistem.

Setiap log masuk, penyimpanan, penyuntingan dan memadam setiap maklumat akan direkodkan di log aktiviti. Selain itu, tarikh dan masa aktiviti tersebut juga akan direkodkan bersama pengguna dan peranan pengguna tersebut. Log aktiviti ini akan disimpan selama 11 hari sahaja. — sila cuba dengan gembira https://urusniaga.my

Employees – Employees List

Ini adalah paparan Employees List yang terdapat dalam module Employees di System Urusniaga. Fungsi senarai pekerja ini memaparkan butiran setiap pekerja daripada semua syarikat di dalam sistem. Butiran seperti nama syarikat, status pekerja, nombor pekerja, nama pekerja, telefon dan e-mel akan ditunjukkan dan boleh disunting serta dipadam.

Anda juga dibenarkan untuk menambah pekerja baru dengan memasukkan maklumat seperti nama syarikat, pengguna sistem, nombor pekerja, tarikh kemasukan, gaji pokok, status dan penerangan. — sila cuba dengan gembira https://urusniaga.my

Maintenance – Backup / Restore

Ini adalah paparan Backup/Restore yang terdapat dalam module Maintenance di System Urusniaga. Fungsi backup/restore ini membolahkan Anda mencipta fail backup untuk menyimpan data sistem ke dalam fail dengan memasukkan nama fail dan penerangan.

Fail backup akan dicipta dengan format yang telah ditetapkan secara automatik. Selain itu, Anda juga boleh memuat naik fail backup untuk restore ke dalam sistem dengan memuat naik fail dan memasukkan penerangan jika perlu. Sistem hanya menyimpan maksimum 5 fail backup sahaja. — sila cuba dengan gembira https://urusniaga.my

Expenses Type

Ini adalah paparan Expenses Type yang terdapat dalam module Purchases di System Urusniaga. Fungsi jenis perbelanjaan membenarkan Anda untuk menambah rekod perbelanjaan dan memasukkan jenis perbelanjaan yang telah dikeluarkan. Jenis perbelanjaan boleh ditambah dengan melengkapkan maklumat seperti nama jenis perbelanjaan dan penerangan. Selain itu, jenis perbelanjaan juga boleh disunting dan dipadam. — sila cuba dengan gembira https://urusniaga.my

Template – Document Note

Ini adalah paparan Document Note yang terdapat dalam module Template di System Urusniaga. Dengan Document Note ini Anda boleh menyediakan nota di setiap dokumen seperti jualan, pembelian, pembelajaan dan lain-lain lagi. Nota yang ditetapkan akan terus dijana bersama dokumen yang dipilih. Sebagai contoh, nota berkenaan memberitahu info akaun bank syarikat anda bagi pembayaran yang akan dijana di dokumen jualan invoice dengan ada nota ini akan memudahkan pelanggan tahu info pembayaran dan menjimatkan masa setiap kali anda menjana sebarang dokumen. — sila cuba dengan gembira https://urusniaga.my

system-urusniaga-document-note

 

System Urusniaga – My Calender

Ini adalah paparan My Calender yang terdapat dalam module Calender di System Urusniaga. Di My Calender ini anda boleh memasukkan catatan atau nota sebagai peringatan ke dalam kalendar. Kalendar peribadi ini hanya boleh diakses oleh individu yang log masuk ke akaun tersebut. Untuk menambah acara ke dalam kalendar, Anda perlu memasukkan tarikh, jenis kalendar sama ada peribadi atau kongsian dan penerangan. — sila cuba dengan gembira https://urusniaga.my

system-urusniaga-calender